Ladataan...

Menu

KM Interiors

Olemme pitkän linjan sisustuksen ja tilasuunnittelun toimisto. Palvelemme vankalla kokemuksella, katse vahvasti tulevassa.

KM Interiors on suunnittelijasukupolvien jatkumo, jonka tekemisen keskiössä on kokemuksen tuoman viisauden ja uusien työskentelytapojen ennakkoluuloton yhdistäminen. Haluamme tätä periaatetta peilaten luoda ajattomia ja aikaa kestäviä ympäristöjä, joissa kunnioitetaan vanhaa ja uskotaan uuteen.

Missiomme on olla ajassa muuttuvan ympäristön alati uudistuva kehittäjä. Luomme käytännön tarpeista ja käyttäjien toiveista kumpuavia tiloja, jotka rikastuttavat arjen hetkiä ja nostattavat tilassa koettavia elämyksiä.

Tulkaa kokemaan muutoksia kanssamme!

Meidän Tiimi

Hanna Niemelä

Hanna Niemelä


osakas - TJ,
tila- ja sisustussuunnittelija

hanna.niemela@kminteriors.fi
050 552 2082

Jukka Hakala

Jukka Hakala


osakas,
muotoilija - sisustusarkkitehti

jukka.hakala@kminteriors.fi
050 552 2081

Nelli Niemi

Nelli Niemi


osakas,
muotoilija - sisustusarkkitehti

nelli.niemi@kminteriors.fi
050 552 2083

Kristiina Mäkelä

Kristiina Mäkelä


Senior advsior
sisustusarkkitehti-sio

kristiina.makela@kminteriors.fi
040 564 1101

Palvelumme

Näitä suunnittelemme

Study

Study.

Tilat tukevat kasvua ja oppimista yksilön oppimispolun kaikissa vaiheissa.Suunnittelemme uusien opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien mukaiset oppimisympäristöt koulukohtaisten toiveiden ja tarpeiden mukaan, opettajia ja oppijoita kuunnellen.

Vahvuutemme on vuosien suunnittelukokemus pienistä väistötiloista aina yliopistokampuksiin. Kuljemme ajan mukana modernissa oppimisen maailmassa ja sen muutoksissa.Culture

Culture.

Edustavat ja helposti lähestyttävät kulttuuritilat ovat paikallisia aarteita, joita tulee vaalia.Kulttuurin muutoksessa muuttuvat myös tarpeet, joita tilojen tulee tukea. Haluamme kehittää inspiroivia ja elämyksiä tuottavia tiloja, joita on helppo lähestyä. Huomioimme suunnittelussa paikallisuuden, edeten kansalaisten ja kaupungin ehdoilla.

Vahvuutemme on palo olla mukana kehittämässä kiinnostavia ja aikaa kestäviä kulttuuriympäristöjä, karttunutta kokemusta hyödyntäen.Health

Health.

Terveyspalveluiden asiakkaiden ja henkilöstön hyvinvointia tukevat ja käytännölliset tilat.Huomioimme sekä terveyspalveluiden tiloille asetetut vaatimukset että asiakas- ja henkilöstöystävällisyyden tarpeet. Suunnittelullamme pyrimme luomaan ihmisten kokemukseen myönteisesti vaikuttavat ja rauhoittavat tilat.

Vahvuutemme on ihmislähtöinen ote suunnitteluun, unohtamatta kokemuksen tuomaa tietämystä terveydenhuollon tilojen käyttöön ja teknisiin vaatimuksiin liittyvistä erityistarpeista.Workspaces

Works.

Toimiva ja inspiroiva työympäristö parantaa sekä viihtyisyyttä että tehokkuutta.Suunnittelemme työympäristöt, jotka tukevat henkilöstön ja yrityksen hyvinvointia. Tämän päivän ja huomisen haasteet huomioidaan suunnittelussa ennakoimalla liiketoiminnan kasvu ja ajan mukanaan tuomat muutokset.

Vahvuutemme ovat henkilökunnan osallistamisessa ja yrityskulttuurista nousevien tarpeiden huomioimisessa. Meillä on kokemusta toimitilojen pienistä arjen parannuksista suuriin tilauudistuksiin.Services

Service.

Tilat ovat osa asiakaskokemusta ja yksi oleellinen osa imagoa.Teemme yrityksen brändin näkyväksi ja tarinan käsinkosketeltavaksi. Näin kokemuksesta muodostuu elämys, joka jää muistiin. Yhteistyössä ja kaupallista arvoa tukien luomme yrityksen menestystä tukevia tiloja.

Toimitilasuunnittelussa vahvuutemme on monipuolinen osaaminen visuaalisen viestinnän ja käyttäjäymmärryksen saralla. Näin brändi ja oikeanlainen kokemusympäristö saadaan tuotua osaksi toimitiloja.Services

Collab.

Yhteistyössä on voimaa!Toimintamme kulmakiviin kuuluu vahva yhteistyö arkkitehtien ja rakennusalan ammattilaisten kanssa. Tiivis yhteistyö on opettanut suunnittelun yhteensovituksen tärkeyden kokonaisvaltaisesti toimivien tilojen ja ympäristöjen aikaansaamiseksi.

Tarjoamme projekteihin vahvistusta yhteistyökykyisestä, idearikkaasta tiimistämme. Meillä on työkalupakissamme vahva tekninen osaaminen, monipuoliset osallistamis- ja ryhmänohjausmenetelmät, sekä vankka materiaalitietämystä, värisilmä ja irtokalustetuntemusta.< > ∧ Sulje


Palvelemme sisustussuunnittelun ja tilojen kehityksen tarpeissa, aina kevyistä ilmepäivityksistä kiinteistöjen täysivaltaiseen tilasuunnitteluun, hankevaiheesta hankintajärjestelyihin.

Tapamme tehdä


Työprosessimme keskeiset vaiheet, joiden pohjalta räätälöimme oikean työnkulun juuri teidän tarpeisiinne.

Tarpeiden kartoitus


1. Selvitetään lähtökohdat


Määritellään, mikä muuttuu ja miksi. Tutkitaan yhdessä, miten voimme parhaiten auttaa ja kootaan tarvittavat faktatiedot.


2. Kuullaan käyttäjiä


Selvitetään yhteisön ja yksilöiden tarpeet, jotta suunnittelussa päästään liikkeelle oikeista käytännön tarpeista.

Uudistusten visualisointi


3. Luodaan visio


Käännetään muutostarpeet ehdotukseksi uudesta ja määritellään uuden ilmeen ja toimintojen periaatteet.


4. Mennään yksityiskohtiin


Hiotaan visio ja täydennetään sen yksityiskohdat palautteen pohjalta. Suunnitellaan uniikit erityispiirteet ja kohokohdat.

Ratkaisujen haku


5. Suunnitellaan toteutus


Käännetään suunnitelmat käytäntöön ja viimeistellään ne. Lukitaan toteutustavat ja tehdään tarvittavat työkuvat.


6. Järjestetään toteutus


Sovitaan tuotehankinnoista ja toteutustyöstä. Kootaan työsuunnitelmat ja tarjoukset hankintapäätöksiä varten.

Toteutuksen ohjaus


7. Opastetaan toteutuksessa


Asiakkaan, urakoitsijoiden ja toimittajien avustus työmaan aikana. Ohjaus asennusten ja toimitusten läpiviennissä.


8. Tuetaan käyttöönotossa


Uusien tilojen läpikäynti käyttäjien kanssa. Opastus ja ohjaus tilojen käytössä ja ylläpidossa.

< >

Asiakkaitamme


Uusimpia kohteitamme


Kohdekuva


Finlayson Meetings

2023


Finlaysonin alueelle rakentui uudenlainen kokouskeskus, joka sisältää monipuoliset kokous- ja tapahtumatilat, sekä kahvila-ravintolan.

Lisää >
Kohdekuva


Oppimiskeskus Brava

2023


Paraisten Brava Oppimiskeskus on uusi kaksikielinen kampus, jonka yläkoulun ja lukion tilojen sisustuksen suunnittelimme yhteistyössä Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotilan kanssa.

Lisää >
Kohdekuva


Integrata, Sandbergin Talo

2022


Vuonna 1896 valmistuneen Sandbergin talon saneerauksen yhteydessä suunnittelimme asiakkaallemme kohteeseen uudet monipuoliset toimitilat. Työhömme kuului pintamateriaali-, kiinto- ja irtokalustussuunnittelu.

Lisää >
Kohdekuva


Jämsän pääkirjasto

2022


Jämsän pääkirjasto muutti uusiin tiloihin Keskuskadun varrelle. Se on Keski-Suomen ensimmäinen kauppakeskukseen sijoittuva kirjasto. Tilasuunnittelun kokonaisuuteen kuului tilanjako, kiinto- ja irtokalusteet, tekstiilit sekä erikoiskalusteet.

Lisää >
Kohdekuva


TR34 Finlaysonin pääkonttori - VARMAn toimisto

2021


Historiallisesti arvokkaan kohteen saneerauksen yhteydessä suunnittelimme Finlaysonin vanhaan pääkonttoriin toiminnalliset ja modernit työ- ja kokoustilat.

Lisää >
Kohdekuva


Lyseon koulu / Arx-talo

2021


Yli satavuotias J.F. Alangon entinen nahka- ja kenkätehdas peruskorjattiin Lyseon koulun tiloiksi. Hämeenlinnan verkatehtaalla sijaitseva rakennus pitää sisällään yläasteen ja siellä opiskelee n. 460 oppilasta. Työhömme kuului sisustuksen värimaailman suunnittelu sekä irtokalustuksen ja sisustustekstiilien suunnittelu. Osallistimme käyttäjät työpajoilla sekä hoidimme hankinnan työtehtäviä.

Lisää >
Kohdekuva


Kipinä-talo

2020


Uudessa Hyvinkään lukio Kipinässä olimme arkkitehtiyhteistyössä suunnittelemassa rakennuksen värimaailmaa, pintamateriaaleja ja akustiikkaa. Vastasimme myös irtokalustus- ja tekstiilisuunnittelusta, ja sisustus sointuukin hienosti rakennuksen kokonaisilmeeseen.

Lisää >
Kohdekuva


Santen Oy:n Tampellan toimisto

2020


Uuden tilajaon, pintaremontin, valaistuksen ja sisustuksen avulla aikaansaatiin modernit, monitoimiset ja viihtyisät työtilat. Suunnittelu toteutettiin tiiviissä yhteistyössä asiakasyrityksen ja remontin toteuttajan kanssa.

Lisää >
Kohdekuva


Restaurant W30

2020


Fine dining - ravintola W30 perustettiin Wuorion taloon Helsingin Unioninkadulla. Vanhan arvokiinteistön saneerauksen yhteydessä suunnittelimme tilojen ilmeen ja toteutuksen yhdessä ravintoloitsijan ja urakkaa johtaneen projektiryhmän kanssa.

Lisää >
Kohdekuva


Hämeenlinnan pääkirjasto

2020


Arkkitehtiyhteistyössä toteutettuun Hämeenlinnan pääkirjaston remontin suunnitteluun kuului rakennuksen sisäpintojen väritys- ja pintamateriaalisuunnittelu sekä irtokalustuksen suunnittelu.

Sisään astuttaessa katse kiinnittyy alhaalla kirjastosalissa oranssina hehkuvaan tapahtumien keskipisteeseen.

Lisää >